Loading...

เที่ยวภูฝอยลม (Phu foilom) จังหวัดอุดรธานี

0

เที่ยวภูฝอยลม (Phu foilom) จังหวัดอุดรธานี
ภูฝอยลม คือป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2528-2532 ทางการได้อพยพราษฏรออกจากพื้นที่ป่าแห่งนี้ จนต่อมาได้มีการฟื้นภูป่าเรื่อยมา พื้นที่ป่าจึงกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง กรมป่าไม้ได้จัดตั้งสวนรวมพันธุ์ไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี บนภูฝอยลม รวบรวมพันธุ์ไม้ป่าที่อยู่ในเขตภาคอีสาน พร้อมทั้งจัดโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม เพื่อพัฒนาภูฝอยลมเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ล้านปี บอกเล่าเรื่องราววิวัฒนาการสัตว์โลก มีหุ่นไดโนเสาร์ตั้งอยู่รอบพิพิธภัณฑ์ เพื่อดึงดูดให้เยาวชนเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติสร้างจิตสำนึกรักป่า

Loading...

รูปภาพ https://travel.mthai.com

ภาพจาก คุณชนาวุธ บุตรฉิม

เที่ยวภูฝอยลม (Phu foilom) จังหวัดอุดรธานี

การเดินทางมายังภูฝอยลม หากเดินทางมาตามเส้นทางขอนแก่น-อุดรธานี เมื่อเลยอำเภอโนนสะอาด บริเวณทางแยกซ้ายที่บ้านห้วยเกิ้งไปภูฝอยลม รถยนต์สามารถขึ้นถึงบนภูได้โดยสะดวก กรณีเดินทางจากตัวเมืองอุดรธานีขับรถตามทางหลวงหมายเลข 210 มุ่งหน้าหนองบัวลำภูจะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอหนองแสง

สำหรับท่านที่สนใจหรือต้องการมาเที่ยวชมความงดงามของธรรมชาติ ณ ภูฝอยลม สามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเฟซบุ๊กได้ที่ https://www.facebook.com/PHUFOILOM


Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เที่ยวภูฝอยลม (Phu foilom) จังหวัดอุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.