Browsing: โควิด 19

ข่าวท้องถิ่น

จะขายบ้านตองห้าหลังนี้ ที่มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่เศษ สร้างเสร็จเมื่อปี 2550 เป็นบ้านไม้สักทั้งหลัง รวมราคากว่า 100 ล้านบาท ในใจคิดว่าอยากจะขายราคา 70 ล้านบาท โดยหากขายได้ จะนำเงินไว้รักษาพ่อหลอด รวมทั้งใช้หนี้ ในและนอกระบบ ประมาณ 30 ล้านบาท

1 2 3 5