นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วีดีโอ 1990 จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์นำเสนอข่าวสาร ให้กับบุคคลทั่วไป ตลอดจนผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หน้านี้ใช้เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทราบเกี่ยวกับนโยบายของเราในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากมีผู้ตัดสินใจใช้บริการของเรา
หากคุณเลือกที่จะใช้บริการของเราแสดงว่าคุณยอมรับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจะใช้สำหรับการจัดหาและปรับปรุงบริการ เราจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใครยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจกำหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ ข้อมูลที่เราร้องขอจะได้รับการเก็บรักษาโดยเราและใช้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายส่วนบุคคลนี้

บันทึกข้อมูล

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของเราในกรณีที่มีข้อผิดพลาดในเว็บไซต์ เรารวบรวมข้อมูลของคุณที่ชื่อ Log Data ข้อมูลล็อกนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆเช่นอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (“IP”) ที่อยู่ชื่ออุปกรณ์เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ เวลาและวันที่ในการใช้บริการและสถิติอื่น ๆ

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้าง บริษัท และบุคคลที่สามเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:
เพื่ออำนวยความสะดวกในบริการของเรา
เพื่อให้บริการในนามของเรา
ดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ หรือ
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ว่าบริการของเราถูกนำมาใช้อย่างไร
เราต้องการแจ้งให้ผู้ใช้บริการนี้ทราบว่าบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เหตุผลคือการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในนามของเรา อย่างไรก็ตามพวกเขามีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการปกป้องที่เป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์ แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 100% และเราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยได้แน่นอน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว ดังนั้นคุณควรตรวจสอบหน้าเว็บนี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีผลทันทีที่โพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อที่ [email protected]

Powered by Or Aon