Loading...

สมาคมกีฬาจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาตัวแทน จ.อุดรธานี

0

สมาคมกีฬาแห่ง จ.อุดรธานี จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาตัวแทน จ.อุดรธานี และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563


นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน มอบเงินสนับสนุนเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาตัวแทน จ.อุดรธานี จากการแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 รมย์บุรีเกมส์ ที่จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากชมรมกีฬาต่างๆ เข้าร่วมในงานดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เพื่อให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน เยาวชนและประชาชน ได้เห็นความสำคัญ ของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ประกอบกับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์ ระหว่างวันที่ 10-20 พฤษภาคม 2562 มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 212 คน แบ่งเป็น 20 ประเภทชนิดกีฬา นักกีฬาจังหวัดอุดรธานีทำผลงานได้ในลำดับที่ 23 ของประเทศ 8 เหรียญทอง 10 เหรียญเงิน 9เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญรางวัล และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 รมย์บุรีเกมส์ มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 170 คน แบ่งเป็น 9 ชนิดกีฬา ทัพนักกีฬาอาวุโสจังหวัดอุดรธานีสร้างผลงานได้ในลำดับที่5 ของประเทศ 15 เหรียญทอง 19 เหรียญเงิน13 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 47เหรียญรางวัลเมืองอุดรธานี ถูกรับเลือกเป็น 1ใน 16 จังหวัดของประเทศไทย เป็นเมือง สปอร์ตชิตี้ มีระบบการทำงานเป็นมืออาชีพ ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ได้ไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเมืองกีฬาต่าง ๆ ล่าสุดได้รับมอบนโยบาย จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการที่จะกำหนดแนวทาง การพัฒนาเมืองกีฬา จึงคิดว่าต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอีกครั้ง เพื่อให้จังหวัดอุดรธานี ก้าวขึ้นสู่การเป็นเมืองกีฬาอันดับต้นๆของประเทศไทยต่อไปครับ

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สมาคมกีฬาจัดพิธีมอบเงินสนับสนุนเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาตัวแทน จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.