Loading...

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน เปิดโครงการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเขตมหาวิทยาลัย

0

ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในเขตมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับ บริษัท ยานยนต์สะอาด จำกัดและบริษัท พิจิตรอินเตอร์เน็ต จำกัด โดยมี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี คณาจารย์ นักศึกษา แขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชน ร่วมงาน

Loading...

สำหรับ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่เปิดให้บริการนักศึกษา ถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง อัตราค่าบริการเริ่มต้น 5 บาท และกิโลเมตรละ 1 บาท ให้บริการรัศมี 4 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี ทั้งนี้ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครอง ในการเดินทาง ช่วยลดมลพิษทางฝุ่น PM2.5 ลดมลพิษทางเสียงในมหาวิทยาลัย และยังเป็นการ
ลดโลกร้อน หากประชานทั่วไปที่สนใจก็สามารถเข้ารับบริการได้เช่นกัน

การบริการ ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีจุดบริการถึง 4 จุด รถจำนวน 50 คัน สามารถเลือกใช้บริการ-นำส่ง ในจุดใดก็ได้ ถือเป็นความร่วมมือในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ ครั้งแรกในภาคอีสานที่จับมือกันทำ โมเดลรักษ์โลก โดยมีรูปลักษณ์หน้าตาของจักรยานยนต์ไฟฟ้า ค่อนข้างทันสมัยและตอบโจทย์ตามความต้องการของแต่ละบุคคล

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน เปิดโครงการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเขตมหาวิทยาลัย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.