สวัสดีปีใหม่
256 3 4
Loading...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

0

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาที่1(ถนนรอบเมืองอุดร-สกล) จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในพื้นที่ภาคกลาง ที่กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาการกระจายสินค้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

Loading...

โดยกิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2564 ณ บริเวณซุ้มจำหน่ายอาหารสด ซึ่งมี กุ้งขาว กุ้งขาวใหญ่ กุ้งนาง กุ้งก้ามกราม และกุ้งกุลาดำ พร้อมให้บริการ ทอด นึ่ง ย่าง ฟรี ที่จุดจำหน่าย

ทั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยกุ้งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 จึงให้จังหวัดที่เป็นแหล่งปลายทาง ประสานห้างท้องถิ่นในการจัดหาพื้นที่ในการจำหน่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้ประสานทุกห้างเพื่อให้พื้นที่ในการจำหน่าย โดยที่ห้างบิ๊กซี อุดร 1 จะเปิดพื้นที่จำหน่ายก่อนในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2564 ส่วนห้างอื่นๆ ก็จะมีการจำหน่ายเช่นกัน แต่ต้องรอวันที่จะจำหน่าย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.