Loading...

แถลงข่าวสถานการณ์การโควิด-19 ใน จ.อุดรธานี

0

สถานการณ์ โควิด-19 ใน จ.อุดรธานี ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังพุ่งสูงต่อเนื่อง   โดยวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 134 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัด 131 ราย มากที่สุด ที่อำเภอเมือง 71 ราย รองลงมาคือ อ.หนองวัวซอ 20 ราย ส่วนใหญ่มาจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ถึง 88 % หรือ 118 ราย ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ มี 3 ราย ผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ 607 ราย ยอดผู้รักษาหายสะสม อยู่ที่ 25,903 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 26,692 ราย วันนี้ ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม  ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่182 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้น

Loading...

มา อุดรธานี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 5,504 ราย  มีผู้เสียชีวิต 14 ราย  โดย จ.อุดรธานี มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เราเรียกว่า Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้าน จำนวน 2,537 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรง บางราย ไม่แสดงอาการ  ภาพรวมใน จ.อุดรธานี ผู้ติดเชื้อ มีแนวโน้มคงตัว ในระดับสูง ผู้มีอาการรุนแรงและผู้เสียชีวิต ลดลง

ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ มาจากกิจกรรมเดิมๆ ที่เริ่มติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็น จากสถานศึกษา งานบุญ งานแต่ง งานศพ งานประเพณี ที่มีกิจกรรมรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมอื่นๆร่วมกัน ก่อนแพร่เชื้อเข้ามายังครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน สถานที่ทำงาน ตลาดสด ร้านอาหารกึ่งผับ ที่เกิดจากพฤติกรรมการ์ด ตก ไม่ป้องกันตัวเอง 

ขณะนี้ภาพรวมอุดรธานี ฉีดวัคซีนได้ 68.01 % ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องสูงกว่า 70 % ทั้งนี้การฉีดวัคซีนที่ผ่านมา ทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีอาการรุนแรง โดยสำนักงานสาธารณสุข

จ.อุดรธานี เชิญชวนให้ชาวอุดร ฉีดวัคซีนเข็ม 1-2-3-4 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน ลดอาการรุนแรงและลดการเสียชีวิต จากโควิด-19

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

แถลงข่าวสถานการณ์การโควิด-19 ใน จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.