Loading...

สถานการณ์การโควิด-19 ใน จ.อุดรธานี

0

มาติดตามสถานการณ์ โควิด-19 ใน จ.อุดรธานี เริ่มต้นสัปดาห์นี้ ถือว่ามีแนวโน้มที่ดี เมื่อตัวเลขต่ำกว่าร้อย โดยวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 88 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัด 84 ราย มากที่สุด ที่อำเภอเมือง 57 ราย รองลงมาคือ อ.บ้านผือ 6 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 75 ราย ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ 4 ราย แต่ก็ยังถือว่า มีแนวโน้มที่ดี เมื่อตัวเลขผู้รักษาหาย มากกว่าผู้ติดเชื้อรายวัน โดย วันนี้ผู้ที่รักษาหายได้กลับบ้าน มีจำนวน 108 ราย ผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ 585 ราย ยอดผู้รักษาหายสะสม อยู่ที่ 25,499 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 26,263 ราย

Loading...

วันนี้ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่179 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา อุดรธานี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 5,075 ราย   โดย จ.อุดรธานี มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เราเรียกว่า Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้าน จำนวน 2,527 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรง บางราย ไม่แสดงอาการ 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สถานการณ์การโควิด-19 ใน จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.