Loading...

อุดรฯไฟเขียว ให้เปิดเรียน “ออนไซด์” ระดับมัธยมวันจันทร์นี้

0

จังหวัดอุดรธานี  ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามการสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน

Loading...

ที่ประชุม ได้รายงาน สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 พื้นที่ จ.อุดรธานี ว่า หลังเทศ กาลปีใหม่ น่าจะถึงจุดสูงสุดแล้ว นับตั้งแต่มีผู้ติดเชื้อรายวัน ตัวเลขสูงที่สุด 185 ราย วันที่ 8 มกราคม โดยไม่ได้ตรวจหาสายพันธุ์ทุกราย แต่ก็ตรวจในทุกกลุ่มก้อนที่ติดเชื้อ พบว่าส่วนใหญ่ เป็นสายพันธุ์ “โอมิครอน” แพร่ระบาดรวดเร็ว แต่อาการไม่รุนแรง น่าจะสามารถปรับลดมาตรการได้

โดยมีการหารือ เรื่องการเปิดเรียน หลังจากที่ จังหวัดอุดร ปิดสถานศึกษาทุกแห่ง และสถานเลี้ยงเด็ก ตั้งแต่วันที่ 4-14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ครั้งนี้จึงขอความเห็นชอบจากคณะ กรรมการ  โดยมีข้อเสนอ คือ 1.ให้ทุกสถานศึกษา และสถานเลี้ยงเด็ก กลับมาเปิดได้ตามปกติ , 2.ให้สถานศึกษาทุกแห่ง หยุดการเรียนแบบออนไซด์ และปิดสถานเลี้ยงเด็ก ไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565 และ 3.ให้เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมขึ้นไป งดการเรียนออนไซด์ระดับประถม และปิดสถานเลี้ยงเด็ก ต่อไปจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น    

นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี กล่าวสรุปมติ ที่ประชุม ว่า ให้สถานศึกษา เปิดการเรียนการสอน “ออนไซด์” ได้  ในระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป เริ่มวันจันทร์ที่17 มกราคมนี้เป็นไปต้นไป ส่วนระดับประถมศึกษา ยังไม่อนุญาตให้เปิดการเรียนการสอน ออนไซด์ โดยให้เฝ้าติดตาม สถานการณ์ไปก่อน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติ  ให้จัดหาชุดตรวจหาเชื้อ ATK 50,000 ชุด , เปิด CI 15 อำเภอ 24 แห่ง 1,445 เตียง , ให้จัดสอบผู้ช่วยครูประถมศึกษา  และอาชีวะศึกษา  การแข่งขัน “เสนีย์แบดมินตัน” มีผู้เข้าร่วม 360 คน  ,การแข่งขัน “ลุ่มน้ำโขงเกมส์” , สามารถจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ได้ ยกเว้นคอนเสิร์ต และกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และ ขอความร่วมมือร้านอาหาร ที่ได้การรับรอง “ชาร์พลัส” ในเขต อ.เมือง 79 ร้าน ให้งดขายไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าผู้ติดเชื้อรายวันละลดลงน้อยกว่า 100 คน/วัน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรฯไฟเขียว ให้เปิดเรียน “ออนไซด์” ระดับมัธยมวันจันทร์นี้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.