Loading...

จ.อุดรธานีปิดโรงพยาบาลสนาม อีกหนึ่งแห่ง หลังจำนวนผู้ป่วยลดลง

0

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่โรงแรมวีธรา บูธีค โฮเทล นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายณณชัย ฑีฆธนานนท์ ผู้บริหารโรงแรม พร้อม แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกัน ปิด โรงพยาบาลสนาม ศูนย์อุดรฮอสพิเทล (Udon hospitel) พร้อมส่งมอบโรงแรมคืน

Loading...

แพทย์หญิงศรีสุดา ทรงธรรมวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ฝ่ายการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลสนาม ศูนย์อุดรฮอสพิเทล (Udon hospitel) เปิดดำเนินการ รับผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม2564 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ติดเชื้อเข้ารักษา ในเดือนตุลาคม แบ่งเป็น ATK 240 คน PCR 192 คน เดือนพฤศจิกายน แบ่งเป็น ATK 144 คน PCR 123 คน รวมยอดรับผู้ป่วย 2 เดือน แบ่งเป็น ATK 384 คน PCR 315 คน รวมผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งสิ้น 699 คน

โดยใช้สถานที่ของโรงแรม อาคาร 5 ชั้น 60 ห้อง รวม 180 เตียง จัดบริการแก่ผู้ป่วย ติดเชื้อ ที่ไม่มีอาการหรือ มีอาการี่ไม่รุนแรง และรับผู้ป่วยที่ทำการตรวจ ATK ด้วยตนเองจากบ้าน มาพักรักษาต่อและทำการตรวจหาเชื้อซ้ำ โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีสามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการค้นหาและเฝ้าระวังเชิงรุก ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยลดลง และมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวขอบคุณทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ร่วม ร่วมแรง ร่วมใจกัน ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน การแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตมาได้สำเร็จ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานีปิดโรงพยาบาลสนาม อีกหนึ่งแห่ง หลังจำนวนผู้ป่วยลดลง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.