Loading...

ผวจ.อุดรธานี ตรวจตลาดเมืองสวัสดิการ มทบ.24 คุมเข้มป้องกันโควิด-19

0

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำคณะกรรมการโรคติดต่อลงพื้นที่ ตลาดสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 24 หรือตลาดหนองขอนกว้าง เพื่อตรวจติดตามมาตรการควบคุมและป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สั่งการให้ทุกตลาดจัดทำมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อเสริมความมั่นใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชานผู้บริโภคที่เดินทางมาใช้บริการจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาดแห่งนี้

Loading...

ตลาดสวัสดิการมณฑลทหารบกที่ 24 หรือตลาดหนองขอนกว้าง เป็นตลาดขนาด 119 แผง มีพ่อค้าแม่ค้าที่ให้บริการประชาชน 197 คน ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 148 คน ,เข็ม 1 จำนวน 19 คน เข็ม3 จำนวน 2 คน ยังไม่ได้รับการฉัดวัคซีน 28 คน มีการสุ่มตรวจพ่อค้าแม่ค้าด้วย ATK แล้ว 6 ครั้ง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ขอความร่วมมือทุกคน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ฉีดวัคซีน การคัดกรอง และการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วย ATK พร้อมเน้นย้ำบัตรประจำตัวที่ทุกคนคล้องคอ นอกจากจะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้ตนเอง เสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการค้าในตลาดด้วยกันแล้ว

ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผู้บริโภคที่เดินทางเข้ามาใช้บริการในตลาด ว่าตลาดแห่งนี้ มีความปลอดภัย เมื่อประชาชนมั่นใจและมีความเชื่อมั่น ก็จะส่งผลให้การค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผวจ.อุดรธานี ตรวจตลาดเมืองสวัสดิการ มทบ.24 คุมเข้มป้องกันโควิด-19

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.