Loading...

คณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จังหวัดอุดรธานี

0

นำโดย พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ นำ คณะ ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบกำลังคน (จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง : High Performance) ในการขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญ Agenda (อาเจนด้า) ในประเด็นการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืน การจัดการระบบชลประทานอัจฉริยะ การจัดการพายุฤดูร้อนของ อปท. การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์กลุ่มเครือข่ายเกษตรประชารัฐ และการถอดบทเรียนการบริหารจัดการในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเน้นระบบการบริหารจัดการที่มีความโดดเด่นของจังหวัด

Loading...

การดำเนินการชุมชน/หมู่บ้าน เข้มแข็งสีฟ้าหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19 และปัญหาการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนั้น คณะกรรมาธิการฯได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบ้านนาข่า หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19  หมู่บ้านสีฟ้าอำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในพื้นที่จริง เทศบาลตำบลนาข่า ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน 2,565 ครัวเรือน ประชากร 6,451 คน ตั้งแต่ 29 มิถุนายน – 4 พฤศจิกายน  มีผู้ติดเชื้อสะสม 105 คน รายล่าสุดรักษาหายเมื่อวันที่ 30 กันยายน  บ้านนาข่าหมู่ที่ 1 มีประชากรกลุ่มเป้าหมาย 1,615 คน ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้ว 1,478 คนหรือคิดเป็น 91.51 % และได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านสีฟ้า เป็นหมู่บ้านส่งเสริมเศรษฐกิจ เปิดแหล่งท่องเที่ยว ตามนโยบายจังหวัด

จังหวัดอุดรธานี มีมติเปิดเรียน On-site เพิ่ม 64 โรงเรียน พร้อมเน้นย้ำคุมเข้มร้านจำหน่ายสุรา ห้ามดื่มภายในร้าน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.อุดรธานี ครั้งที่ 33/2564 เมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมา มี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้รายงานว่า ภายในสิ้นเดือนนี้ จะปิดโรงพยาบาลสนาม ทั้งหมด รวมถึง ศูนย์มรกต นิคมอุตสาหกรรม ที่จะปิดในวันที่ 30 พ.ย. นี้พร้อมคืนพื้นที่ ส่วนศูนย์ฮักแพง อ.หนองหาน ปิด แต่ให้รักษาพื้นที่ไว้สำรอง   

ที่ประชุมมีมติให้เปิดสถานศึกษา ในครั้งที่5 อีก 64 แห่ง  ที่ผ่านเกณฑ์ รวมสถานศึกษาอนุญาตเปิดแล้ว 567 แห่ง จากทั้งสิ้น 1,098 แห่ง  
และมีมติให้ร้านอาหาร และสถานประกอบการ ที่ฝ่าฝืนคำสั่งเปิดให้ดื่มสุราภายในร้าน จนถูกสั่งปิด ไม่มีกำหนด รวม28 ร้าน ให้กลับมาเปิดบริการได้ แต่จะต้องทำ MOU กับฝ่ายปกครอง
นอกจากนี้ มีรายงานว่า มีผู้ไปฉีดวัคซีน จอนสันแอนด์จอนสัน มาจากจังหวัดชายแดนกัมพูชา ในราคาเข็มละ 3,500 บาท มาติดต่อขอฉีดวัคซีนของรัฐที่อุดร เพราะต้องการเดินทางไปต่างประเทศ แต่วัคซีนที่ฉีดไปไม่มีการรับรอง จึงได้แนะนำให้ไปตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 ปรากฏว่า ไม่พบภูมิคุ้มกันเลย และยังรับรายงานว่า มีประชาชนนำวัคซีนจอนสันฯ มาขอให้ รพ.เอกชนในอุดรฯฉีด แต่ได้รับการปฏิเสธ ซึ่งนอกจากไม่สร้างภูมิคุ้มกันแล้ว ยังมีความผิดตามกฎหมายด้วย

ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า อุดรฯพบผู้ติดเชื้อต่ำกว่าวันละ 100 คน มาต่อเนื่อง 2 สัปดาห์ การฉีดวัคซีนมีความคืบหน้า แต่ก็ยังต้องฉีดเพิ่มให้มากที่สุด การที่อุดรฯมีแผนรปิด รพ.สนามทั้งหมดในเดือนนี้ เพื่อเป็นการส่งสัญญาถึงทุกคน ว่า 1 ธ.ค.นี้ เป็นวันที่อุดรฯจะเปลี่ยนบริบทใหม่ เริ่มจากงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ต่อเนื่องไปถึงปีใหม่ โดยใช้วัคซีนนำในการขับเคลื่อน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

คณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จังหวัดอุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.