สวัสดีปีใหม่
256 3 4
Loading...

กกต.อุดรธานี KICK OFF ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้

0

กกต.อุดรธานี KICK OFF ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้

Loading...

 


ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายนภดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรม

 

นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.กกต.อุดรธานี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ออกไปใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ เพิ่มจำนวนร้อยละของผู้มาใช้สิทธิและลดจำนวนบัตรเสีย สร้างภาคี เครือข่าย การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาครัฐและเอกชน

นายนภดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคมนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอุดรธานี ร่วมกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อในบัญชีรายชื่อ และขอให้เป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพไม่มีการทุจริต ไม่ซื้อสิทธิ ไม่ขายเสียง ปราศจากการร้องเรียนเรื่องซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกๆคน เห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง และจะเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน ชุมชนและประเทศชาติของเราสืบไป

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กกต.อุดรธานี KICK OFF ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.