สวัสดีปีใหม่
256 3 4
Loading...

อุดรธานีประชุมเเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

0

จ.อุดรธานีประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2563

Loading...


ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังทอง อ.บ้านดุง นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อม พลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ และคณะ ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2563

 ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีกำหนดการเสด็จมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2563 เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ กองงานในพระองค์ ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี จึงประชุมมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และร่วมลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จในห้วงดังกล่าว

สำหรับการ เสด็จปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 20-21 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กำหนดเสด็จไปทอดพระเนตรโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริ ฯ ณ บ้านเหล่าหลวงใต้ ตำบลวังทอง อำเกบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และในวันจันทร์ 21 ธันวาคม 2563 เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวรี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จเยี่ยมชมการดำเนินงานให้บริการด้านเอชไอวีของเรือนจำกลางอุดรธานี ณ เรือนจำกลางอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานีประชุมเเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.