สวัสดีปีใหม่
256 3 4
Loading...

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Loading...

ที่โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 จิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี จิตอาสาพระราชทานอำเภอกุดจับ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม

โดยมีการ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดสวนป่า บริเวณโดยรอบโรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา ทาสีฟุตบาท เก็บกวาดล้างทำความสะอาดสนามหญ้าพุทธสถาน และล้างทำความสะอาดห้องสุขา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พระองค์ ทรงพระราชอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับ 1,000 เรื่อง กระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า “สมเด็จพระมหาธีราชเจ้า” พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ ในราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ไม่มีวัดประจำรัชกาล แต่ได้ทรงมีการการสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวง หรือวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบันขึ้นแทน คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.