Loading...

คหบดีเมืองอุดร มอบนมผง ให้สถานสงเคราะห์เด็กหญิง เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

0

นายปรีชาและนางสรรค์นรา ชัยรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม มอบหมายให้ นางภัทรช์ภ์เตชินี นามโคตร เลขานุการส่วนตัว เป็นตัวแทน มอบนมผงสำหรับทารกแรกเกิด แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี โดยมี นางจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครอง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่และ น.ส.ชุติณัท แสนดา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ร่วมรับมอบ

Loading...


โครงการนี้ เกิดขึ้นจากคุณปรีชา ชัยรัตน์ ต้องการช่วยเหลือสังคม ในการแก้ปัญหา การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม รวมถึงปัญหาที่บางครอบครัว ไม่พร้อมที่จะเลี้ยงบุตร-หลาน ซึ่งในอนาคต อาจทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา โดยขอรับคำปรึกษา จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดรธานี และได้เริ่มให้การสนับสนุน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ด้วยการบริจาคนมผงสำหรับทารกแรกเกิด ในปีแรก คือปีพ.ศ.2563 จากนั้น ก็ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องมา 2 ปี เป็นเงิน 743,410 บาท(เจ็ดแสน สี่หมื่น สามพัน สี่ร้อย สิบบาท) และครั้งนี้ เป็นไตรมาสที่3 ของปีที่ 3 ได้บริจาคนมผงสำหรับทารกแรกเกิด 664 กล่อง เป็นเงิน 146,414. บาท(หนึ่งแสน สี่หมื่น หกพัน สี่ร้อยสิบสี่บาท) รวม 3 ไตรมาส ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2565 บริจาคนมผง เป็นเงินทั้งสิ้น 437,974.-บาท ซึ่งนมผงส่วนนี้ ไม่เพียงแต่จะเลี้ยงดูเด็กทารกแรกเกิด ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานีเท่านั้น แต่่ยังรวมไปถึงเด็กแรกเกิด ที่ถูกทอดทิ้ง ที่ส่งมาจากทั่วภาคอีสาน ให้มาอยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์แห่งนี้อีกด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

คหบดีเมืองอุดร มอบนมผง ให้สถานสงเคราะห์เด็กหญิง เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.