Loading...

เทศบาลนครอุดรธานีเตรียมพื้นที่ตลาดเทศบาล 2 ให้ผู้ค้าตลาดร่มขาว ย้ายมาจำหน่าย

0

ที่ตลาดสดเทศบาล 2 นางสาวฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี , นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษฯ จนท. งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (งานเทศกิจ) จนท.สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาดตลาดเทศบาล 2 ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และสำรวจพื้นที่ เพื่อให้ผู้ค้าตลาดร่มขาว ที่เคยจำหน่ายที่สนามทุ่งศรีเมือง มาจำหน่ายที่นี่แทน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นการผ่อนผันชั่วคราว ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา จึงเป็นที่มาของการจัดหาพื้นที่ให้กับผู้ค้า ที่มีความเดือดร้อน
โดยได้จัดพื้นที่ตลาดสดเทศบาล 2 ที่มีพื้นที่เหลืออยู่ เป็นพื้นที่ ที่ไม่ได้ใช้งานมาหลายปี ซึ่งขณะนี้ มีผู้ค้า ได้มาลงทะเบียนในการจับจองพื้นที่แล้วบางส่วนแล้ว

Loading...


ส่วนปัญหาของพื้นที่จอดรถโดยเฉพาะ ถ. มุขมนตรี เดิมที มีการแบ่งพื้นที่สลับกันวันคู่และวันคี่ จากนี้ จะทำหนังสือไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เพื่อขอความอนุเคราะห์ ให้การอนุญาตจอดรถทั้งหมด และจะนำเรื่องเข้าสู่เทศบัญญัติ เทศบาลนครอุดรธานีในเบื้องต้น ในการรองรับผู้ค้าและประชาชนทั่วไป ในการมาจับจ่ายใช้สอย และเปิดให้พ่อค้า แม่ค้า ผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเขียนคำร้อง เพื่อจำหน่ายสินค้า ที่ ตลาดสดเทศบาล 2 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง (เทศกิจ) ชั้น G สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี และวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จะเปิดอย่างเป็นทางการ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลนครอุดรธานีเตรียมพื้นที่ตลาดเทศบาล 2 ให้ผู้ค้าตลาดร่มขาว ย้ายมาจำหน่าย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.