Loading...

แถลงข่าวสถานการณ์การโควิด-19 ใน จ.อุดรธานี

0

สถานการณ์ โควิด-19 ใน จ.อุดรธานี ยังไม่น่าไว้วางใจ โดยวันนี้ นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ได้แถลงข่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ พบตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ พุ่งสูง ถึง 172 ราย เป็นการติดเชื้อในจังหวัด 167 ราย มากที่สุด ที่อำเภอเมือง 74 ราย รองลงมาคือ อ.หนองวัวซอ 19 ราย ส่วนใหญ่มาจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ถึง 89 % หรือ 154 ราย ติดเชื้อจากนอกพื้นที่ มี 5 ราย ผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ 578 ราย

Loading...

ยอดผู้รักษาหายสะสม อยู่ที่ 25,799 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 26,558 ราย วันนี้ มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่182 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา อุดรธานี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว 5,370 ราย  มีผู้เสียชีวิต 14 ราย  โดย จ.อุดรธานี มีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เราเรียกว่า Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้าน จำนวน 2,430 ราย

ทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรง บางราย ไม่แสดงอาการ  ส่วนที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่  191ราย เป็นผู้ป่วยหนักอยู่ในห้อง ICU  8 ราย ใช้เครื่องออกซิเจนแรงดันสูง 8 ราย

ภาพรวมใน จ.อุดรธานี ผู้ติดเชื้อ มีแนวโน้มคงตัว ในระดับสูง ผู้มีอาการรุนแรงและผู้เสียชีวิต ลดลง

มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. สรุปได้ว่า ต่อไปนี้ ผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ให้ไปรับการรักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเอง เช่น สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม หรือ สวัสดิการราชการ แม้กระทั่ง หากเข้าระบบการดูแลแบบกักตัวที่บ้าน สปสช.ยังดูแลค่าใช้จ่ายให้เหมือนเดิม แต่หากเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง ยกเว้น ผู้ที่ทำประกันกับบริษัทเอกชน หรือ มีอาการเข้าข่ายฉุกเฉินตามระบบ UCEP  ถึงสามารถใช้สิทธิ์ สปสช.ได้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

แถลงข่าวสถานการณ์การโควิด-19 ใน จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.