Loading...

จ.อุดรธานี ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

0

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ในการประชุมเตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่จะเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองคายและบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 26 และ 28 มกราคม 2565 และจะประทับแรม ณ โรงแรม DE PRINCESS (เดอ ปริ๊นเซส)อำเภอเมืองอุดรธานี

Loading...

รวมถึง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จมาทรงงาน ที่วัดเกสรศีลคุณ หรือ วัดป่าบ้านตาด ในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เพื่ออัญเชิญพระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน พระพุทธรูปพิงค์โกลด์ และพระพุทธรูปหินจุยเจีย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ

และอัฐิธาตุองค์หลวงตามหาบัว และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ภายในพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล โดยประทับแรม ณ โรงแรมเซนทารา อุดรธานี    โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการรับเสด็จ และถวายความปลอดภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.