Loading...

กศน.อ.เมืองอุดรธานี จัดโครงการ กศน.ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2565

0

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมเครือข่าย ผู้สนับสนุน ได้ร่วมกันจัดโครงการ กศน.ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565 ที่ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนโพธิ์ทอง

Loading...

โดยดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดโครงการ ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข ปันสุขสู่น้อง ปีที่ 3 โดยให้สำนักงาน กศน.ทุกแห่ง เป็นจุดเชื่อมสะพานบุญ ระหว่างผู้ให้ กับผู้รับ เพื่อแบ่งปันความสุขสู่เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ประชาชนในพื้นที่ชายขอบ ถิ่นทุรกันดาร ในห้วงเทศกาลปีใหม่และห้วงในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565

ร.ต.ศุภักษร พรหมมูล ผอ.กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับและเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความรัก ความอบอุ่น จะทำให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญถึงบทบาท หน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชน และสังคมต่อไป

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ แสดงออก การตอบปัญหาเพื่อรับรางวัลและรับประทานอาหารกัน โดยภายในงาน มีการลงชื่อ มีการวัดอุณหภูมิ ผู้เข้าร่วมงาน การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  ซึ่งปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กศน.อ.เมืองอุดรธานี จัดโครงการ กศน.ปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง ผู้ด้อยโอกาสประจำปี 2565

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.