Loading...

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เจดีย์วัดหนองบัวร้าง

0

นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการที่ได้รับพระราชทานที่ 9 อุดรธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเจดีย์วัดหนองบัวร้าง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบ

Loading...

 “เจดีย์วัดหนองบัวร้าง” ถือเป็นโบราณสถานโดยสภาพ จากรายงานเมื่อเดือนเมษายน 2537 สันนิฐานว่า สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย อายุราว 200-300 ปี เป็นโบราณสถานแห่งเดียวในชุมชนเมือง บ่งบอกว่า มีชุมชนมาอาศัยอยู่ก่อนไปเกี่ยวข้องกับตำนาน “กลองยักษ์3ใบ

ที่วัดมัชฌิมาวาส” ที่สร้างจากต้นหมากแข้งยักษ์ อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนาน เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน  จึงกันเขตเป็นพื้นที่โบราณสถาน 1 ไร่ 2 งาน 67 ตารางวา เพื่อประกอบ การ ขึ้นทะเบียน ล่าสุด สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น ได้ดำเนินการกันเขตที่ดินโบราณสถานแล้วเมื่อปี   พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เจดีย์วัดหนองบัวร้าง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.