Loading...

จ.อุดรธานี ประชุมเตรียมจัดงาน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 129”

0

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมการจัดงาน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 129” ซึ่งมีกำหนดจัดงาน ในวันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 นี้ ซึ่งตรงกับวันที่ พลตรีพระเจ้าบรมวงษ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ถอยทัพจากริมแม่น้ำโขง ตามสนธิสัญญา ร.ศ.112 มาตั้งทัพที่บ้านเดื่อหมากแข้ง

Loading...

จนเติบโตมาเป็น จ.อุดรธานี เมืองศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในปัจจุบัน สำหรับปีนี้ การจัดงาน ยังคงยึดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในรูปแบบ วิถีใหม่ หรือ นิว นอร์มอล เหมือนปีที่ผ่านมา ช่วงเช้า วันที่ 18 มกราคม  จะมีการประกอบพิธี บวงสรวง วางพานพุ่ม พิธีสงฆ์ บายศรีสู่ขวัญบ้านสู่ขวัญเมือง , รำบายศรีฯ และรำบวงสรวง โดยจะลดผู้เข้าร่วมกิจกรรม

เฉพาะตัวแทนจาก 53 หน่วยงาน ” สำหรับการรำบวงสรวงของประชาชน จะจัดให้รำเฉพาะรอบพระอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์  ได้ราว 400 คน โดย จ.อุดรธานีจัดไว้สำหรับตัวแทนหน่วยราชการ และตัวแทนองค์กรต่าง ๆ 100 คน ส่วนเทศบาลนครอุดรธานี จัดให้สำหรับตัวแทนประชาชน  300 คน

ทั้งหมดจะต้องตรวจ ATK บริเวณงาน ทั้งนี้การรำ จะเป็นลักษณะออนไลน์   ให้ 20 อำเภอ หน่วยงาน องค์กรเอกชน ประชาชนทั่วไป ถ่ายทอดสัญญาภาพของตนเอง มาที่บริเวณพระอนุสาวรีย์

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี ประชุมเตรียมจัดงาน “วันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 129”

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.