Loading...

อุดรไม่พบASF มีแต่PRRSทำหมูตาย4.8พันตัว

0

ในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการณ์อุดรธานี เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา มี นายวันชัยจันทร์พร รองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธาน นายสุมนชาติ แสงปัญญา ปศุสัตว์ จ.อุดร ได้รายงานสถานการณ์ระบาด ของโรคติดต่อในสุกร ต่อที่ประชุม

Loading...

โดยชี้แจงว่า อุดรธานี มีฟาร์มเลี้ยงสุกรทั้ง 20 อำเภอ เป็นฟาร์มระบบปิด (รายใหญ่-กลาง) 213 ราย เป็นฟาร์มระบบเปิด (รายย่อย) 3,500 ราย ผลิตสุกร ออกสู่ตลาดปีละ 340,000 ตัว ที่ผ่านมา ยังไม่มีการตรวจพบ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF (AFRICAN SWINE FEVER)

ที่มีการตรวจพบครั้งแรกที่ จ.นครปฐม โดยมีสุกรในฟาร์มรายย่อยล้มตาย ตรวจพบว่าเป็นโรคในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกร หรือ PRRS (Porcine reproductive and respiratory syndrome)

สำหรับที่อุดรธานี ตรวจพบเป็นโรค PRRS ใน 14 อำเภอ คือ อำเภอเมือง , กุดจับ , พิบูลย์รักษ์ น้ำโสม , เพ็ญ , บ้านดุง , ทุ่งฝน , ประจักษ์ศิลปาคม , กุมภวาปี , นายูง , กู่แก้ว , โนนสะอาด , ศรีธาตุ และหนองหาน ช่วงแรกมีรายงาน 148 ราย สุกร 4,800 ตัว วงเงินชดเชย 17.376 ล้านบาท จัดส่งเอกสารไปยังกรมปศุสัตว์แล้ว ทั้งหมดเป็นเกษตรกร รายย่อย เป็นการเลี้ยงด้วยระบบเปิด  

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์ จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า(ทางโทรศัพท์) ราคาเนื้อสุกรชำแหละของอุดรธานี ขยับราคาขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย อยู่ในระดับ กก.ละ 180-200 บาท แตกต่างจากบางจังหวัดที่ราคาสูงกว่านี้ ส่วนโครงการ “หมูพาณิชย์” กก.ละ 150 บาท มีจำหน่ายที่ตลาดโพศรี ถ.โพศรี ทน.อุดรธานี 2 แผงๆละ 100 กก./วัน ซื้อได้รายละ 1 กก.เท่านั้น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ก็ได้รับการตอบรับดีทุกวัน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรไม่พบASF มีแต่PRRSทำหมูตาย4.8พันตัว

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.