Loading...

อุดรธานีจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองวิถีใหม่ 1 – 12 ธันวาคม 2564

0

จังหวัดอุดรธานี แถลงข่าวการจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง วิถีใหม่ 2564
โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พลตำรวจตรี พิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายธีทัต พิมพา วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี วิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี พ.ศ. 2564

Loading...

ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่เมืองอุดร
สำหรับการจัดงานทุ่งศรีเมือง ปีนี้ จัดในรูปแบบวิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ปีจึงมีการปรับลดและงดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น งดจัดกิจกรรมการออกสลากกาชาดสมนาคุณ และการออกร้านมัจฉากาชาด , งดกิจกรรมชกมวย, งดเครื่องเล่นที่เสี่ยงต่อการสัมผัส, งดขบวนแห่ของกลุ่มอำเภอ , ส่วนขบวนแห่จากศาลเจ้าปู่-ย่า ปีนี้ งดขบวนแห่มังกร และ เอ็งกอ ทั้งวันที่1และ5ธันวาคม มีเพียงขบวนแห่สิงโต และ หล่อโก้ว เท่านั้น

ภายในงาน ก็จะมี การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP, นิทรรศการวิถีคนวิถีควาย, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด
ซึ่งผู้ที่จะเข้าเที่ยวชมงาน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม กรณีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จังหวัดมีบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี มีจุดคัดกรองเข้างาน 6 จุดหลัก ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และ มีเจลล้างมือให้บริการ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานีจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองวิถีใหม่ 1 – 12 ธันวาคม 2564

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.