Loading...

จ.อุดรธานีจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด วิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564

0

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดธานี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี ที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน องค์กร ชมรม มูลนิธิ สมาคม และประชาชนที่มีจิตอันเป็นกุศล

Loading...

เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี โดยทุกภาคส่วนทยอยเดินทางมาบริจาคเงินกันตั้งแต่เช้า ซึ่งก่อนเข้างาน มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ร่วมงาน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
สำหรับการจัดงานวันชาวอุดรธานี รวมน้ำใจ ให้กาชาด จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรวมน้ำใจจากทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนและบริจาคเงิน และสิ่งของ

ในการออกร้านมัจฉากาชาดในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง แต่เนื่องจากปีนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สำนักงานเหล่ากาชาด จึง งดออกร้านมัจฉากาชาด งดการจำหน่ายสลากกาชาดสมนาคุณ ในงานประจำปี ทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ปรับรูปแบบเป็น การเปิดรับบริจาคเงิน จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อการสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาดแทน

โดยผู้มีจิตอันเป็นกุศลสามารถร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 17/8 ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี หรือจะโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชื่อบุญชี เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 981-1-74271-5 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานีจัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด วิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.