Loading...

กรอ.ผนึกรัฐ-เอกชนทำข้อเสนอจัดการสนามบินอุดร

0

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ หรือ กรอ. อุดรธานี มีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายก อบจ. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าภาคอีสาน นายวันชัย อนุตรชัชวาล ประธานหอการค้าอุดรธานี และคณะกรรมการภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม
โดย ประธานหอการค้าภาคอีสาน กล่าวว่า ครม.สัญจรที่ จ.เพชรบูรณ์

Loading...

คยมีมติให้พัฒนาท่าอากาศอุดรธานี เฟส 2 จากที่รองรับผู้โดยสารได้ 2.5 ล้านคน เป็น 5 ล้านคน ให้ทันกับทางรถไฟจีน-ลาว-ไทย ซึ่งกรมท่าอากาศยาน (ทย.) มีแผนจะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารที่ 3 แต่แผนฯกลับไม่ชัดเจน โดยเฉพาะข่าวเรื่อง บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทอท. หรือ เอกชนรายอื่น และท้องถิ่น ต้องการจะเข้ามาบริหาร
ประธานสภาอุตสาหกรรมอุดรธานี กล่าวว่า หลายภาคส่วน มีความห่วงเป็นใยว่า เมื่อมีการเปลี่ยนมือผู้บริหาร ผู้ประกอบการท้องถิ่น จะต้องรับภาระค่าเช่าพื้นที่เพิ่มแค่ไหน จะสู้กับนักลงทุนส่วนกลางได้หรือไม่ ที่ผ่านมาเป็นการคุยฝ่ายเดียว

จึงอยากมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนครั้งนี้ จะเป็นใครมาบริหารก็ได้ แต่ขอให้มีที่มาที่ไป และเราได้มีส่วนร่วม ในฐานะที่เราเป็นคนในพื้นที่
ที่ประชุมมีความเห็นไปทางเดียวกัน เรื่องการจัดการสนามบินอุดร จะต้องมีการพูดคุย ตั้งทีมขึ้นมา ทำเป็นข้อเสนอ แล้วนำไปคุยกับ กรมท่าอากาศยาน หรือ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) โดย เทศบาลนครอุดรธานี รับจะเป็นแกนในการขับเคลื่อน

ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ไม่รู้ว่าบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)จะเข้ามาบริหารแบบไหน ตนเองก็ยังไม่ได้รับแจ้ง ส่วนตัวมองว่า การที่เอกชนหรือท้องถิ่น จะเข้าไปมีส่วนร่วม ในการบริหารพื้นที่ น่าจะทำได้ แต่ไปบริหารการเดินอากาศ จะต้องมีประสบการณ์มาก และมีเทคนิคมากมาย ในที่ประชุมว่าอย่างไร ผู้ว่าฯก็พร้อมไปด้วยกัน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กรอ.ผนึกรัฐ-เอกชนทำข้อเสนอจัดการสนามบินอุดร

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.