Loading...

ส.ปชส.อด.จัดประชุม คกก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานทุ่งศรีเมืองวิถีใหม่ เตรียมพร้อมการจัดงาน

0

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ ( New Normal) ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม มี นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุม

Loading...

ที่ประชุมมีการหารือแผนงาน แผนเงิน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างกว้างขวาง และเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดงานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564 จังหวัดอุดรธานีปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่คงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของงานไว้ ปีนี้ งดขบวนแห่ จาก 20 อำเภอ

ในวันที่1 ธันวาคม ส่วนขบวนแห่อัญเชิญเจ้าปู่-ย่า มาที่ทุ่งศรีเมืองมีเพียง คณะสิงโต และ หล่อโก้ว เท่านั้น ซึ่งภายในงาน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ส่วนราชการ, นิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น หรือ OTOP ของดีเมืองอุดรจาก 20 อำเภอ นิทรรศการวิถีคน วิถีควาย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดธิดาผ้าหมี่ขิด

สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมงาน ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดลงชื่อเข้างาน ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน หากไม่ได้รับวัคซีนต้องตรวจ ATK ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สบู่บ่อยๆ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในงาน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ส.ปชส.อด.จัดประชุม คกก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานทุ่งศรีเมืองวิถีใหม่ เตรียมพร้อมการจัดงาน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.