Loading...

ผอ.กกท.จังหวัดอุดรธานี ตามรอยศาสตร์พระราชาด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนขยายสู่ โคก หนอง นา โมเดล

0

ดร.ณัฎฐพล ศรีพันธุ์ พัฒนาการอำเภอเพ็ญ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ บ้านหนองแสนตอ หมู่ 7 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ ของนายวีรชน ประดับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานงบประมาณประจำปี 2564 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

Loading...

โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอลให้การต้อนรับ ดร.ณัฎฐพล ศรีพันธุ์ พัฒนาการอำเภอเพ็ญ กล่าวว่า อำเภอเพ็ญมีพื้นที่​เป้าหมายดำเนิน​การตามโครงการ​โคกหนอง​นา​โมเดล​เงินกู้จำนวน​ 164 แปลง 164 ครัวเรือน​ เงินปกติจำนวน 6 แปลง 6 ครัวเรือน ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 90 %

นายวีรชน ประดับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมามีแนวคิดว่าจะทำสักอย่างดีหลังจากที่เกษียณอายุราชการไปแล้วพอดีภรรยามีที่ดินอยู่จึงคิดจะตามรอยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ทำเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผลผลิตที่ได้ ก็นำมาบริโภคในครัวเรือน  ที่เหลือก็แจกจ่าย

ให้กับญาติพี่น้องและชาวบ้านในชุมชน ล่าสุดมีโครงการโคก หนอง นา โมเดล ของกรมการพัฒนาชุมชน จึงได้ไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาการอำเภอเพ็ญ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการดังกล่าว

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผอ.กกท.จังหวัดอุดรธานี ตามรอยศาสตร์พระราชาด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนขยายสู่ โคก หนอง นา โมเดล

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.