Loading...

ผวจ.อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ลงพื้นที่ ที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ตรวจติดตามการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

0

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พันเอกธนาวีร์ วิชาชัย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Loading...

โดยมีนายสุรเชษฐ์ ภาคำ รองผู้อำนวยการ/รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ให้การต้อนรับและอำนวยการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การตรวจคัดกรองนักเรียนด้วย ATK

โดยมีทีมสาธารณสุข และ โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การปฏิบัติให้กับนักเรียน
ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.อุดรธานี ครั้งที่ 33/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เห็นชอบ ให้โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เปิดเรียน On site ภายใต้เงื่อนไขครูได้รับวัคซีนไม่น้อยกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ , นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ และต้องมีการตรวจ ATK ในกลุ่มบุคลากรการศึกษาและนักเรียน

สำหรับวันนี้เป็นการเปิดเรียน On site วันแรก โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นห้องเรียนละ 2 กลุ่ม (กลุ่ม A เรียน On site และกลุ่ม B เรียน On line ) สลับวันเรียน ในขณะที่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จะทำการเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่ม ส่วนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนกำหนดเปิดเรียน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผวจ.อุดรธานี พร้อมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ลงพื้นที่ ที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศ ตรวจติดตามการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันโควิด-19

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.