Loading...

นายกวิเชียร ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”

0

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ให้การต้อนรับ พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 และพลตรี สวราชย์ แสวงผล รองแม่ทัพภาคที่ 2 พลตรี ธีระยุทธ จิณหิรัญ ผบ.สนภ.2 พลตรี บุญสิน พาดกลาง ผบ.พล ร3
ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ตามโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหาร ราบที่ 3 โดยกรมทหารราบที่ 13 ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พันเอกมงคล หอทอง ผบ.ร.13 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผบ.1 ร.13 และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ
สืบเนื่องจากการจัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 3 โดยกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดทำศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ในพื้นที่ ร.13 พัน 1 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ตำบลโนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี มีพื้นที่ 130 ไร่ แบ่งการดำเนินการออกเป็น 7 โซน ประกอบด้วย

Loading...


โซนที่ 1 พื้นที่โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน จำนวน 15.7 ไร่ โดยทำการปลูกไม้ผลและทำการปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น
โซนที่ 2 พื้นที่ทรงงาน จำนวน 4 ไร่ เป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ และเป็นพื้นที่ทรงงานของ พระองค์ท่าน
โซนที่ 3 พื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ จำนวน 28.2 ไร่ โดยทำการปลูกผักพันธุ์พระราชทาน
โซนที่ 4 พื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ จำนวน 12 ไร่
โซนที่ 5 พื้นที่โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ จำนวน 10.2 ไร่ โดยทำการปลูกผักพันธุ์พระราชทาน ในลักษณะเช่นเดียวกับ โซนที่ 3
โซนที่ 6 พื้นที่ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ จำนวน 4.6 ไร่ ดำเนินการไก่ประดู่หางดำ ,ไก่เหลืองหางขาว และเป็ดเทศกบินทร์บุรี ในลักษณะเป็นศูนย์เพาะและขยายพันธุ์
โซนที่ 7 พื้นที่ศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนเหนือ จำนวน 1.5 ไร่ ดำเนินการเลี้ยงกบ (น่าน/จานนา/ทุ่งกุลา) ในลักษณะเป็นศูนย์เพาะและขยายพันธุ์


โดยเฉพาะผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน โดยทดลองปลูก 10 ชนิด คือ
1.พริกขี้หนูหัวเรือ
2.พริกขี้หนูลับแล
3.มะเขือเปราะเจ้าพระยา
4.ผักกวางตุ้ง
5.มะเขือพวงหยก
6.บวบงู
7.ถั่วฝักยาวสีม่วง สิรินธร บ.1
8.มะเขือยาว
9.ถั่วฝักยาวลายเสือจักรพันธ์
10.ถั่วพู
นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ได้นำเสนอแนวความคิดว่า ทาง อบจ.อุดรธานี พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยได้ให้ทางกองช่าง อบจ.อุดรธานี ร่วมออกแบบพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบแปลนพลับพลาที่ประทับและศาลาทรงงาน และปัจจุบันได้ส่งเครื่องจักรพร้อมกับกำลังพลเข้าดำเนินการปรับพื้นที่ ตามที่แบ่งมอบไปแล้ว 40% ของพื้นที่ พร้อมจะปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้กลับไปต่อยอดและพัฒนาตามความเหมาะสมขององค์กรนั้นๆ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุน 2 มิติ คือทางการเกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

นายกวิเชียร ให้การต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 2 เพื่อติดตามการดำเนินการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.