Loading...

อนุรักษ์กลองยาวอีสาน แรงสำคัญคือคนรุ่นใหม่

0

พาคุณไปที่วัดโพธิ์ศรีจวง บ้านสร้างหลวงสร้างคำ ตำบลเชียงหวาง อ. เพ็ญ จ.อุดรธานี วัดแห่งมีหลวงพ่อใหญ่ หรือพระพุทธพรหมจารุกะ พระพุทธรูปเก่าแก่ ที่เป็นที่สักการะของชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคน

Loading...


ด้วยความที่รักและหลงใหลในเสียงกลอง ตั้งแต่สมัยยังเป็นฆราวาส พระวุฒิกร ณัฏฐิ
โก ซึ่งเป็นพระลูกศิษย์พระครูพิพัฒนวิทยาคม หรือหลวงพ่อเจริญ ฐานะยุดโต เจ้าอาวาสวัด
โนนสว่าง อ.หนองวัวซอ และได้ร่วมสืบสานมรดกอีสานผ่านเสียงกลองทั้งสองแบบ ทั้งกลองกิ่งโบราณ และกลองยาวอีสาน


พระวุฒิกร เป็นพระหนุ่ม จึงมีลูกศิษย์วัดที่เป็นวัยรุ่นเข้ามาช่วยงานวัดจำนวนมาก ทั้ง
ออกเดินทางหากลองเก่าโบราณ ตามชุมชนต่างๆเพื่อนำกลับบูรณะซ่อมแซม ร่วมกันศึกษา
เรียนรู้ และถ่ายทอดวิชาทำกลองให้กับเยาวชนที่ผู้สนใจ

โดยนายวัชระพงษ์ ชมพูนิมิต หรือ ต๋องอายุ 20 ปี บอกว่า ในวันมีวัยรุ่นนับ 10 คน ที่เข้าวัดเพื่อรัยนรู้การทำกลอง พวกตนทำเป็นทั้งกลองกิ่งและกลองหาง หรือกลองยาวอีสาน ทำเป็นทำได้ และออกตระเวนแข่งขันกลองมาแล้ว หลายพื้นที่ และอยากชาวยพระอนุรักษ์กลองอีสานนี้ต่อไป

แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป มีมรหรสพ หรือความบันเทิงทันสมัยแบบอื่นๆ เข้ามาทดแทน
แต่ชาวบ้านที่นี่ ยังได้ยิน เสียงกลองยาวอีสาน ที่ตังก้องกังวานทั้งชุมชน จากจิตใจที่มุ่งมั่น
อนุรักษ์ และสืบสานมรดกที่ดีงาม ของบรรพบุรุษนี้ไว้อย่างเข้มแข็ง…

มีคลิป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อนุรักษ์กลองยาวอีสาน แรงสำคัญคือคนรุ่นใหม่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.