Loading...

สถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 30 ราย

0

ที่ห้องประชุม ศาลากลาง จ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์ สสจ.อุดรธานี , พ.ญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผอ.รพ.อุดรธานี ร่วมแถลงข่าว สถานการณ์โควิด-19 ของอุดรธานี ซึ่งวันที่ 16 เม.ย. มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 30 รายเป็นอัตราที่สูงขึ้น รวมสะสม 127 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 126 ราย  ซึ่งส่วนใหญ่ ยังเป็นการนำเชื้อมาจากสถานบันเทิง ในกรุงเทพฯเชียงใหม่และต่างจังหวัด

Loading...

ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี มีการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง จำนวน1,017 ตัวอย่าง พบเพียง 7 ราย ที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ทาง จ.อุดรธานี ยังได้ออกประกาศคำสั่งจังหวัด เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID-19)ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เดินทางไปสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม ให้ไปรายงานตัวกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมลงทะเบียนในโปรแกรม COVID-19 Watch Out และกักตัวเองที่บ้าน (Home Quarantine) ระยะเวลา 14 วัน มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 30 ราย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.