สวัสดีปีใหม่
256 3 4
Loading...

คณะทำงานโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเข้ม แรงงานต่างด้าว ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง

0

 

Loading...


คณะทำงานโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ได้ลงพื้นที่เอ็กซเรย์ ตรวจร้านจำหน่ายสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคภายในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจำปี 2563 และสอบถามแหล่งที่มา ของลูกจ้าง กับเจ้าของร้าน ภายในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง ซึ่งมีกว่า 170 ร้านค้า เพื่อรณรงค์ให้ผู้รับสิทธิ และ ร้านจำหน่ายสินค้าทุกร้าน ร่วมดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันเฝ้าระวัง แรงงานต่างด้าว  แฝงมากับร้านค้าจร ที่มาจำหน่ายสินค้า ภายในงานประจำปีทุ่งศรีเมืองอุดรธานี หลังพบมีชาวไทยที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายติดเชื้อที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

 จังหวัดอุดรธานี ได้ปรับรูปแบบการจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง เป็นแบบวิถีใหม่ โดยจัด จุดคัดกรองประชาชนก่อนเข้างานรวม 8 จุด และทุกคนที่มาเที่ยวงาน ต้องไม่มีไข้ ต้องสวมหน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์

อนึ่งเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน คณะทำงานโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นภายในบริเวณงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งในด้านความมั่นคงแข็งแรง ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว รวมไปถึงการลักกลอบจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณงานทุ่งศรีเมืองด้วย

 

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

คณะทำงานโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเข้ม แรงงานต่างด้าว ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.