Loading...

เทศบาลนครฯลงพื้นที่บริเวณถนนทหาร จัดระเบียบความเรียบร้อยโครงการ Udon Go Clean

0

เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่บริเวณถนนทหาร เพื่อสนองนโยบายจังหวัด ในโครงการ Udon Go Clean เพื่อจัดระเบียบความเรียบร้อยของพื้นที่


นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายดาวเรือง หากันได้ ผอ.สำนักการช่างเทศบาลนครอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณถนนทหาร เริ่มจาก ประตูทางเข้าที่ 2 มทบ. 24 สิ้นสุด ประตูทางเข้าที่ 1 กองบิน 23  ซึ่งเป็นถนนในโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบกับที่จังหวัดอุดรธานี มีโครงการ Udon Go Clean ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการจัดระเบียบ ทำความสะอาดบ้านเมืองให้สวยงาม

Loading...

เทศบาลนครอุดรธานี จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 กองบิน 23 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร  จัดระเบียบป้ายโฆษณาที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เปลี่ยนฝาตะแกรง ซ่อมท่อระบายน้ำ  ซ่อมแซมฟุตบาทที่ชำรุดเสียหาย เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลนครฯลงพื้นที่บริเวณถนนทหาร จัดระเบียบความเรียบร้อยโครงการ Udon Go Clean

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.