Loading...

เวทีรับฟังความคิดเห็น ก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณจุดกลับรถ (U-Turn) หน้าตลาดเมืองทอง

0

เทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณจุดกลับรถ (U-Turn) หน้าตลาดเมืองทอง


ที่ตลาดเมืองทองเจริญศรีอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นายอเนก สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1

Loading...

นายศราวุธ คีรีวงศ์ สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอนแก่น พร้อมตัวแทนจาก สภ.เมืองอุดรธานี , สำนักงาน ปภ.จ.อุดรธานี ตัวแทนสถานศึกษา , ประชาชนในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังความคิดเห็น โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณจุดกลับรถ (U-Turn) หน้าตลาดเมืองทองฯ  (บนทางหลวงหมายเลข 2) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในทุกภาคส่วน ถึงรายละเอียดโครงการ ขั้นตอน แผนการดำเนินงานก่อสร้าง อันเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเน้นให้เกิดการพัฒนาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่แท้จริง

ซึ่งโครงการ ผ่านเกณฑ์พิจารณา 4 ข้อ จากทั้งหมด 9 ข้อ รวมถึงได้พิจารณาจากปัญหาและปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ และได้พิจารณาจากปัญหา ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ จากเหตุปัจจัย ซึ่งรูปแบบการขอรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน มีดังนี้ แบบที่ 1 จุดกลับรถ (U-Turn) ตำแหน่งเดิม (ไม่เปลี่ยนแปลง) แบบที่ 2 จุดกลับรถ (U-Turn) ตำแหน่งเดิม / ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร, ทางม้าลาย (ใหม่) แบบที่ 3 ย้ายจุดกลับรถ (U-Turn) (ใหม่) / ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร, ทางม้าลาย (ใหม่) แบบที่ 4 ย้ายจุดกลับรถ (U-Turn) (ใหม่) / ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร, ทางม้าลาย ซึ่งในเบื้องต้นประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย ในแบบที่3และแบบที่4 โดยทางเทศบาลนครฯจะนำความคิดเห็นของประชาชน ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เวทีรับฟังความคิดเห็น ก่อสร้างปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร บริเวณจุดกลับรถ (U-Turn) หน้าตลาดเมืองทอง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.