Loading...

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ อ.หนองหาน เตรียมความพร้อมโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

0

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ อ.หนองหาน เตรียมความพร้อมโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน บวร On Tour


ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จ.อุดรธานี นางจุฑาทิพย์ กิจนอก นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมโครงการ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อย่างยั่งยืน บวร On Tour โดยมีนางดารุณี วงศ์คำพระ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมจุดต่างๆในชุมชนซึ่งบริเวณใกล้เคียงชุมชน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือวัดสันติวนาราม มีอุโบสถ กลางน้ำทรงดอกบัว เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยอุโบสถ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 เมตร สูง 19 เมตร มีกลีบดอกบัว 24 กลีบ รูปภาพวาดบนผนังดอกบัว เป็นรูปภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติโดยมี พระปลัดระวี รวิวณฺโณ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองหาน/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม นำเยี่ยมชมจุดเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา ได้แก่ สวนผักปลอดสารพิษ การผลิตน้ำหมักชีวภาพของวัดสันติวนาราม และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม ต้นแบบ ของชุมชนในโอกาสเดียวกันนี้ ได้แจกแผ่นพับ รักษาวัฒนธรรมไทย ปลอดภัย Covid -19 ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี และพิธีทางศาสนาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อให้ผู้นำชุมชนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านให้ชาวชุมชนดีรับทราบอีกด้วย

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ อ.หนองหาน เตรียมความพร้อมโครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.