Loading...

สัมมนาสื่อมวลชนสัญจร แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก Armyland (อาร์มี่ แลนด์)

0

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก จัดโครงการ สัมมนาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1/63 เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก Armyland (อาร์มี่ แลนด์)


ที่แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง พล.ต. ดร. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวกองทัพบก พาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวภายในค่าย พร้อมเยี่ยมชมการแสดงสาธิตยุทธวิธีการรบของหน่วยทหาร โดยมี พันโท สุริยัน จิ๋วเจริญ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 นำผู้ใต้บังคับบัญชา นายทหาร ให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก Armylandพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ค่ายรามสูร เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นอดีตฐานเรดาห์ของกองทัพสหรัฐอเมริกา สมัยสงครามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ทหารอเมริกันได้ก่อสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2507 สำหรับการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ ประกอบไปด้วยการเยี่ยมชมอาคารเรดาร์ รับทราบประวัติความเป็นมาผ่านสื่อผสม และลอดอุโมงค์ การเที่ยวชมรอบค่าย เยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ โรงภาพยนตร์ สระว่ายน้ำ พักผ่อนสบายๆกับร้านกาแฟ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาแหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สัมมนาสื่อมวลชนสัญจร แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก Armyland (อาร์มี่ แลนด์)

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.