Loading...

การแข่งม้ากีฬา ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

0

จ.อุดรธานี จัดแข่งม้ากีฬา ปลอดการพนัน ครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อยกระดับวงการเทียบเท่าสากล พร้อมผลักดันไปสู่การเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน


ที่สนามอินเตอร์เกมส์ จ.อุดรธานี นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งม้ากีฬา ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยมี พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกสมาคมม้าแข่งไทย คณะกรรมการสมาคมม้าแข่งไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ซึ่งเป็นครั้งแรกและครั้งประวัติศาสตร์ของวงการม้าแข่งของไทย ที่ไม่มีเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 เที่ยว ประกอบด้วย ม้าไทย 3 เที่ยว และม้าเทศ 2 เที่ยวๆ ละ 10 ม้า เที่ยวที่ 1 ม้าไทย ชั้น 2 ชนะเลิศ อเมริกาโน่ จากคอกม้ากมลรัตน์ รับถ้วยเกียรติยศของ ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมเงินรางวัล 280,000 บาท เที่ยวที่ 2 ม้าเทศ ชั้น 2 ชนะเลิศ มงคลบุญ คอกม้ามงคลประชา ได้รับถ้วยเกียรติยศของ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายกสมาคมกีฬาม้าแข่งไทย พร้อมเงินรางวัล 220,000 บาท เที่ยวที่ 3 ม้าไทย ชั้น 1 ชนะเลิศ พี่ใหญ่ คอกม้า เอส.วาย รับถ้วยเกียรติยศของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 500,000 บาท เที่ยวที่ 4 ม้าเทศ ชั้น 1 ชนะเลิศ มังกรยังมี คอกม้าวงศ์มณี รับถ้วยเกียรติยศของนายปรีชา ชัยรัตน์ นายกสมาคมม้าแข่งจังหวัดอุดรธานี พร้อมเงินรางวัล 280,000 บาท และเที่ยวที่ 5 ม้าไทย ชั้น 3 ชนะเลิศ เอสเพรสโซ่ คอกม้ากมลรัตน์ รับถ้วยเกียรติยศของ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมเงินรางวัล 220,000 บาท

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

การแข่งม้ากีฬา ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยเกียรติยศพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.