Loading...

ชาวบ้านพบพระพุทธรูปไร้เศียร โบราณ กลางไร่มัน ก่อนจะอัญเชิญมาไว้ที่วัดในหมู่บ้าน

0

ชาวบ้านสร้างก่อ ต.กุดจับ ขุดพบพระพุทธรูปไร้เศียร โบราณ กลางไร่มัน ก่อนจะอัญเชิญมาไว้ที่วัดในหมู่บ้าน


ที่วัดศรีสระแก้ววราราม บ้านนาอ้ายใหญ่ หมู่ 3 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ มีชาวบ้านขุดพบพระพุทธรูป หินทราย ปางสมาธิ ไร้เศียร ขนาดหน้าตักกว้าง 15 นิ้ว สูง 29 นิ้ว ที่ไร่มันสำประหลัง ข้างหมู่บ้าน ห่างจากวัดประมาณ 1 กม. ก่อนจะอัญเชิญมาไว้ที่วัด โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยโบราณ ขึ้นมาให้โชคลาภและมาช่วยสร้างอุโบสถของวัดนายบุญส่ง ทองนิล อายุ 62 ปี คณะกรรมการหมู่บ้าน เปิดเผยว่าเมื่อเดือนตุลาคม มีเจ้าของไร่ ไถดินเพื่อเตรียมปลูกมันสำปะหลัง แต่ไปโดนก้อนหินขนาดใหญ่ จึงใช้รถไถดันหินก้อนนั้นมาไว้ริมถนน ผ่านมา 3 เดือน หินก้อนดังกล่าวยังอยู่ที่เดิม ชาวบ้านคิดว่าเป็นหินฝนมีดของปู่อ้ายใหญ่ ชาวลาว ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ ผู้มาตั้งรกราก สร้างบ้านนาอ้ายใหญ่ ตามคำบอกเล่าต่อกันมา ตั้งแต่สมัย รัชกาลที่ 3 โดยชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ และได้ทำรูปปั้น ของปู่อ้ายใหญ่ไว้ที่วัดแห่งนี้
จนมาเมื่อเช้าวันที่ 12 มกราคม ชาวบ้านได้พากันไปดูก้อนหิน จึงลงความเห็นว่าจะยกมาล้างทำความสะอาดที่วัด เมื่อนำมาล้างดินออก ก็พบว่าเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ไม่มีเศียร จึงได้กลับไปหาเศียรที่หายไป แต่ไม่พบ ซึ่งบริเวณที่พบพระพุทธรูปเคยเป็นสระน้ำเรียกว่าหนองจำปา ซึ่งได้แจ้งทางอำเภอกุดจับให้มาตรวจสอบแล้ว

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชาวบ้านพบพระพุทธรูปไร้เศียร โบราณ กลางไร่มัน ก่อนจะอัญเชิญมาไว้ที่วัดในหมู่บ้าน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.