Loading...

ชมกุฏิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าโนนนิเวศน์ที่วัดแห่งนี้หลวงปู่มั่นฯจำพรรษาอยู่นานถึง 2 พรรษา

0

ทีมข่าวโฮมนิวส์ จะพาไปดูกุฏิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าโนนนิเวศน์ ซึ่งที่วัดแห่งนี้หลวงปู่มั่นฯ เคยมาจำพรรษาอยู่นานถึง 2 พรรษา โดยยังคงเก็บรักษาเครื่องอัฐบริขาร และกุฏิของท่านเอาไว้จนถึงปัจจุบัน


ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หรือ นามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทัตฺโต เคยเดินทางมาปฏิบัติธรรมเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่นานถึง 2 พรรษา เมื่อปี 2482-2483
โดยที่วัดแห่งนี้ได้มีการอนุรักษ์พื้นที่ที่เคยเป็นกุฏิของหลวงปู่มั่น จำลองตัวกุฏิไว้เพื่อกราบไว้บูชา เป็นอนุสรณ์สถานให้ระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ และยังได้ก่อสร้างอาคารวิหารหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ภูมี จิตฺตธฺมโม ที่มีการเก็บรักษาเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่มั่นเอาไว้ในอาคาร ขณะเดียวกัน UNESCO (ยูเนสโก) ก็ได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในวาระที่มีชาตกาลครบ 150 ปี ใน พ.ศ.2563 เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำวาระปี 2563-2564 สาขาสันติภาพ โดย หลวงปู่มั่น ถือเป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐาน เดินธุดงค์เกือบตลอดชีวิต มีผู้ปฏิบัติตามจำนวนมากจนเกิดพระป่าสายธรรมยุต ถือเป็นผู้นำกองทัพธรรมอย่างแท้จริง และพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือจวบจนถึงปัจจุบันพระอธิการ ชวลิต กิจฺจสาโร เจ้าอาวาสวัดป่าโนนนิเวศน์ เปิดเผยว่า ในนามศิษยานุศิษย์ คณะสงฆ์ มีความรู้สึกปลื้มปิติ เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหลวงปู่มั่น ท่านได้ชื่อว่า เป็นอริยสงฆ์องค์สำคัญที่สุด ในยุครัตนโกสินทร์ก็ว่าได้ เป็นแม่ทัพธรรมอย่างแท้จริง มีลูกศิษย์มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระอริยสงฆ์ทั้งนั้น
ดยทางวัดป่าโนนนิเวศน์ได้ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จัดงานครบรอบ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ก่อนประกาศไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา และจะมีงานสำคัญอีกครั้งในวันที่ 31 มกราคม 2563 เป็นงานหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ปางธุดงค์ และหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนหลวงปู่มั่นขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะนำงานหล่อรูปเหมือนไปประดิษฐานไว้ในสวนธรรม ณ.วัดป่าโนนนิเวศน์ ที่จะจัดทำขึ้นใหม่ และหุ่นขี้ผึ้งจะนำไปไว้ในกุฏิจำลอง

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชมกุฏิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าโนนนิเวศน์ที่วัดแห่งนี้หลวงปู่มั่นฯจำพรรษาอยู่นานถึง 2 พรรษา

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.