Loading...

ติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจาก โรงงานยางแท่ง 2 แห่ง ในพื้นที่ ต.หนองนาคำ

0

ที่วัดศรีสว่างเกษมสุข บ.จำปา ต.หนองนาคำ นายปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมหารือ ติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจาก โรงงานยางแท่ง 2 แห่ง ในพื้นที่ ต.หนองนาคำ ที่ส่งกลิ่นเหม็นมานานเกือบ 10 ปี โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อบต.หนองนาคำ , ตัวแทนโรงงานทั้ง 2 แห่ง และตัวแทนประชาชน เข้าร่วมประชุม

Loading...

ที่ประชุมได้แจ้งผลการทำงาน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ โดย กรมควบคุมมลพิษ เลื่อนการออกมาตรวจสอบกลิ่น ตามประกาศมาตรฐานกลิ่นโรงยางฯ(ใหม่) ตามที่ได้นัดหมายไว้ก่อนหน้า เพราะปัญหาการระบาดโควิด-19 อบต.หนองนาคำ ได้มีคำเตือนไปยังโรงงานทั้ง 2 แห่ง หลัง สนง.สาธารณสุขอุดรธานี ได้นำเครื่อง มาตรวจพบว่ากลิ่นเกินมาตรฐาน ให้โรงงานทำการแก้ไข และจากการตรวจอีกครั้งพบว่ายังเกินอยู่ จะมีหนังสือแจ้งให้แก้ไข และเรียกมาจ่ายค่าปรับ จัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านในพื้นที่ เดินทางไปดูงานที่ อ.นาด้วง จ.เลย ที่มีระบบจัดการกลิ่นได้ดี โดยหน่วยงานราชการจัดหารถ ผู้ประกอบการจัดหาอาหารกลางวัน และกลับมาประชุมกันอีกครั้ง 27 ม.ค.64 และ ตัวแทนชาวบ้านยังคงให้เวลา หน่วยงานราชการ และโรงงานทั้ง 2 โรง แก้ไขปัญหาต่อ หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จะขอใช้สิทธิ ยื่นฟ้องศาลปกครอง หรือช่องทางอื่น

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ติดตามความคืบหน้า การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจาก โรงงานยางแท่ง 2 แห่ง ในพื้นที่ ต.หนองนาคำ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.