Loading...

กลุ่มรักษ์แผ่นดินถิ่นเกิด ยื่นหนังสือคัดค้าน การออกสัมปทานบัตรเหมืองแร่

0

เมื่อช่วงเช้า วันที่ 11 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มรักษ์แผ่นดินถิ่นเกิด นำโดย นายพร้อม ศรีสร้างคอม ประธานกลุ่ม และชาวบ้านจำนวนหนึ่ง เดินทางมายื่นหนังสือ ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เพื่อ คัดค้านการออกสัมปทานบัตรทำเหมืองแร่ใต้ดิน พื้นที่ อ.ประจักษ์ศิลปาคม โดยมีนางชลัยรัตน์ ทรัพย์ประชา ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดอุดรธานี และ นายเกรียงไกร ไชยอามาตย์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง เป็นผู้แทน รับหนังสือจากทางกลุ่ม

Loading...

โดยข้อแถลงการณ์ของกลุ่มรักษ์แผ่นดินถิ่นเกิด ได้ขอให้มีการทำประชาพิจารณ์ ขอสัมปทานเหมืองแร่ใหม่ เนื่องจากบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทาน ใช้หลักเกณฑ์การทำประชาพิจารณ์ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ซึ่งที่จริงต้องต่อปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นข้อกฎหมายใหม่ อีกทั้ง การทำประชาพิจารณ์ดังกล่าว มีความไม่โปร่งใส ปกปิด ข้อมูลกับกลุ่มประชาคมที่ไม่เห็นด้วย ทางกลุ่มรักษ์แผ่นดินถิ่นเกิด จึงขอคัดค้านการออกสัมปทานบัตร โดยขอให้มีการทำประชาพิจารณ์ใหม่ หากไม่รับฟัง ทางกลุ่ม จะยกระดับการเรียกร้อง โดยมีการเชิญ NGO พันธมิตรทั่วประเทศ มาร่วมเรียกร้องอีกครั้ง โดยจะมีการร่วมลงรายมือชื่อ นำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

กลุ่มรักษ์แผ่นดินถิ่นเกิด ยื่นหนังสือคัดค้าน การออกสัมปทานบัตรเหมืองแร่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.