สวัสดีปีใหม่
256 3 4
Loading...

ปล่อยขบวนทีมนักรบชุดขาว ออกเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานควบคุมโควิด-19

0

ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 8 , นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สาธารณสุขนิเทศก์ , นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ สาธารณสุข จ.อุดรธานี พร้อมบุคลากร สนง.สาธารณสุข จ.อุดรธานี ร่วมส่งและให้กำลังใจ “ทีมปฏิบัติการณ์ควบคุมโรคอุดรธานี” เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันโควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาคร

Loading...

ทีมปฏิบัติการณ์ควบคุมโรคติดต่อ จ.อุดรธานี ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข นำโดย นพ.ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ รอง สสจ.อุดรธานี พร้อมทีมสนับสนุนรถตรวจการ และทีมสอบสวนโรค 5 ทีม ทีมละ 4 คน โดย จะปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร 1 สัปดาห์ จากนั้นจะทีมที่ 2 จะเดินทางไปสับเปลี่ยน

ขณะนี้ พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ยังไม่มีการระบาดของ โควิด-19 ขณะที่บุคลากรทางแพทย์เรา มีประสบการณ์และมีความพร้อม จะเข้าไปช่วยในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเจ้าหน้าที่เริ่มอ่อนล้า หลังจากที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันมานาน ซึ่งนอกจากจะช่วยพื้นที่นั้นแล้ว ยังจะป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่มาถึงพื้นนี้เราด้วย โดยมีแต่งตั้ง ทีมปฏิบัติการควบคุม โรคติดต่อ (CDCU) จังหวัดอุดรธานี ไปช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามและปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการคัดกรอง สอบสวน ควบคุมและป้องกัน ตลอดจนให้ความรู้ สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ปล่อยขบวนทีมนักรบชุดขาว ออกเดินทางสู่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อช่วยปฏิบัติงานควบคุมโควิด-19

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.