Loading...

จังหวัดอุดรธานี ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ มียอดการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 34 ครั้ง เสียชีวิต 15 ราย

0

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อม คณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม

Loading...

สำหรับผลการปฏิบัติงาน ช่วงรณรงค์ 7 วัน ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ จังหวัดอุดรธานี มีอุบัติเหตุ 34 ครั้ง บาดเจ็บ 22 คน เสียชีวิต 15 คน สาเหตุหลักมาจากเมาสุราแล้วขับรถ รองลงมาคือ ตัดหน้ากระชันชิด ขับรถเร็วเกินกำหนด ในขณะที่อุดรธานีนำมาตรการ เคาะประตูบ้าน ย้ำเตือนกลุ่มเสี่ยงนักดื่มเมาไม่ขับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดอุดรธานี บูรณาการทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง อย่างเข้มแข็ง เข้มข้น ต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนเทศกาล และตลอดช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน สามารถลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้ง ดูแลความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนได้ครอบคลุมทุกมิติ ตลอด 24 ชั่วโมง ขับเคลื่อนผ่านการบูรณาการ ตั้งจุดตรวจ จุดบริการ รวมกว่า 900 จุด และชุดเคลื่อนที่เร็วกว่า 50 ชุด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัย ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนในพื้นที่

ส่วนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก คือ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด และทัศนวิสัยไม่ดี พฤติกรรมเสี่ยง คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา ขับรถเร็ว ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และตัดหน้ากระชั้นชิด ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานี ปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ มียอดการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 34 ครั้ง เสียชีวิต 15 ราย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.