Loading...

จับตาดูคลัสเตอร์หนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ ชุมชนเอง ได้ตั้งด่านสกัดคนเข้าออกหมู่บ้าน

0

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และคณะครู ของชุมชนบ้านหนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ตั้งด่านสกัดรถและคนเดินทางเข้าออกหมู่บ้านอย่างเข้มข้น ตั้งแต่เช้าตรู่ – 22.00 น. ทุกวัน เพื่อเป็นการคัดกรองผู้คนจากนอกพื้นที่ และสกัดกั้นชาวบ้าน ให้ร่วมกักตัวอย่างเคร่งครัด

Loading...

จากกรณีผู้ป่วยโควิดในชุมชนหนองแซงสร้อย ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และชวนครอบครัว ได้ไปร่วมกิจกรรมบวงสรวงกับยูทูเปอร์สายบุญ ณ สำนักสงฆ์เทพนิมิตรสวนหินเกิ้ง ซึ่งงานดังกล่าว มีคนไปร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการแพร่เชื้อในครอบครัวและผู้ไกล้ชิด รวมผู้ป่วยหมู่บ้านเดียว มากถึง 5 ราย

ทำให้วันนี้ ชาวบ้านหนองแซงสร้อย จากหมู่ 5 หมู่ 7 และหมู่ 9 ทั้ง 3 หมู่บ้าน นับจากเด็กเล็ก-วัยรุ่น -วัยทำงานและผู้สูงอายุ กว่า 2,000 คน จะต้องทำการตรวจโควิด-19 แบบ พี.ซี.อาร์ ทุกคน เพื่อตรวจหาเชื้อโรค และป้องกันการกระจายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่

ซึ่งตอนนี้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งกว่า 30 ครัวเรือน ต้องกักตัวอย่างเคร่งครัดรวม 14 วัน ถือเป็นปรากฏการณ์ การกักตัวมากที่สุดในจังหวัดอุดรธานี และต้องจับตาอย่างไกล้ชิดที่สุด

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จับตาดูคลัสเตอร์หนองแซงสร้อย ต.น้ำพ่น อ.หนองวัวซอ ชุมชนเอง ได้ตั้งด่านสกัดคนเข้าออกหมู่บ้าน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.