Loading...

สถานการณ์ โควิด-19 อุดรธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 25 ราย ยอดสะสมผู้ติดเชื้อในจังหวัดขณะนี้อยู่ที่ 246 ราย

0

เมื่อเวลา 14:00 น.วันนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี , นายอุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์ สสจ.อุดรธานี นายแพทย์สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมแถลงข่าว สถานการณ์ โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยวันนี้ มีการปรับมาใช้แอบพลิเคชัน ซูม เป็นช่องทางในการแถลงข่าว เพื่อลดการรวมกลุ่มคน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันโควิด-19

Loading...

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อ วันนี้เพิ่มขึ้น 25 ราย ซึ่งนับจากเวลา 8.01น.ถึง 23.59 น.ของเมื่อวาน มีผู้ติดเชื้อ 22 ราย และในเวลา เที่ยงคืน จนถึง 8.00 น. ของวันนี้ (22 เมษายน) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3 ราย ทำให้ยอดสะสมผู้ติดเชื้อในจังหวัดขณะนี้ อยู่ที่ 246 ราย โดยมีการรอ และติดตามผล 121 ราย แต่ก็มีข่าวดี ที่วันนี้ มีผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้ว จำนวน 13 ราย โดยแพทย์ให้กลับไปเฝ้าดูอาการที่บ้านต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน ส่วนผู้ติดเชื้อ ที่ไม่มีอาการรุนแรง วันนี้ได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสนาม ที่ ม.ราชภัฏอุดรธานี(สามพร้าว) จำนวน 9 ราย

ส่วนมาตรการป้องกัน วันนี้ ทางจังหวัดก็ได้ออกประกาศ มติที่ประชุม คณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 7/2564 จำนวน 3 ข้อ ดังนี้ คือ 1.ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลา ที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตน 2.ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่มี กิจกรรมที่ต้องสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น 3.ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท มีผลวันที่ 23 เมษายน 64 เป็นต้นไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สถานการณ์ โควิด-19 อุดรธานี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 25 ราย ยอดสะสมผู้ติดเชื้อในจังหวัดขณะนี้อยู่ที่ 246 ราย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.