Loading...

อุดรธานี เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชุดที่ 2 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

0

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 เมษายน ทาง จ.อุดรธานีจัดให้มีการฉีดวัคซีน ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งจังหวัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทุกแห่ง โดยในเขต อ.เมือง ฉีดที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี ต่างอำเภอ ฉีดที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ โดยวัคซีน ซีโนแวค ที่ส่งมาในครั้งแรก 1,100 คน และครั้งนี้ 9,920 คน หนึ่งในนั้นคือ นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี และ เมื่อ เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว เจ้าหน้าที่ จะให้ออกมาพักคอยดูอาการ 30 นาที ก่อนเดินทางกลับ โดยจะได้รับแจ้งวันให้มาฉีดเข็มที่ 2 ขณะที่ อสม. 28,130 คน จะได้รับการฉีดในรอบที่สาม จะเวลาไหนขึ้นอยู่กับการจัดส่งมา อาจจะเป็นเดือนมิถุนายนตามแผน หรือเร็วขึ้น

Loading...

ด้าน พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี เปิดเผยว่า เราจะฉีดวัคซีนให้ บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมด 3,000 คนเศษ มีการนัดหมายให้มาฉีดตามเวลา สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว ไม่ใช่ว่าจะปล่อยไม่ระวังตัวเอง ยังต้องระวังตัวเองเหมือนเดิม โดยวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโรคลง

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานี เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชุดที่ 2 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.