Loading...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดพื้นที่สร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากกลุ่มผู้พิการ

0

นางวิชุดา พันแสง ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ จ.อุดรธานี นายสดุดี อัศวินะกุล รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกันเปิดพื้นที่สร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการ โดยมีนางสาวธัญชนก นามวงษ์ นายกสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนหน่วยงานราชการ สมาชิกสมาคมฯ ร่วมในพิธี

Loading...

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อร่วมสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากกลุ่มผู้พิการ นำมาสู่รายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแก่คนพิการ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้พิการตระหนักความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเอง เพื่อส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมไทยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่ม คนพิการ และกลุ่มเปราะบางอื่น ๆ

โดยได้เปิดพื้นที่ให้แก่ผู้พิการ จำหน่ายสินค้าที่ทางสมาคมเป็นผู้ผลิตขึ้นมาเองโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 1 ปี วันนี้ทางสมาคมได้นำสินค้าประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย ไข่ไก่ เห็ดนางฟ้า ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เครื่องจักรสาน นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษ ซึ่งทางร้านจะเปิดขายตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดพื้นที่สร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากกลุ่มผู้พิการ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.