วันแรกประกาศห้ามนำแหนมเนืองขึ้นเครื่อง ผู้ประกอบการตอบรับปรับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

วันนี้เป็นวันแรก หลังจากที่มีการประกาศห้ามนำแหนมเนืองขึ้น…

วารสารโฮม

วันแรกประกาศห้ามนำแหนมเนืองขึ้นเครื่อง ผู้ประกอบการตอบรับปรับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

วันนี้เป็นวันแรก หลังจากที่มีการประกาศห้ามนำแหนมเน…