Loading...

เปิดการแข่งขันฟุตซอล เทศบาลตำบลหนองบัวคัพ ประจำปี2561

0

เปิดการแข่งขันฟุตซอล เทศบาลตำบลหนองบัวคัพ ประจำปี2561เพื่อให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ มีสุขภาพแข็งแรง

Loading...

            ที่สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล1หนองใส นางอารีย์ สุรารักษ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอล เทศบาลตำบลหนองบัวคัพ ประจำปี2561  นายอิทธิพล  โพธิราชา ผู้อำนวยการกองการศึกษา  กล่าวว่า  การจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข้งให้กับพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวโดยปราศจากยาเสพติด โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภท คือรุ่นเยาวชน อายุไม่เกิน12ปี 16ปีและ ประชาชน มีจำนวนทีมทั้งหมด20ทีม

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เปิดการแข่งขันฟุตซอล เทศบาลตำบลหนองบัวคัพ ประจำปี2561

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.